RSS Feed
مرکز آموزش : آموزش استرداد بلیط
برای استرداد بلیط چارتری به محض تماس مسافر باید با شرکت تامین کننده آن پرواز که نامش در بخش بلیط های صادر شده درج شده تماس بگیرید . هر شرکت چارتر کننده قوانین خاص خودش را دارد و برخی از آنها بلیت های غیر قابل استرداد عرضه می کنند . اگر آژانس مربوطه با...
برای استرداد بلیط های سیستمی باید رفرنس مسافر که در بخش بلیط های صادر شده قرار دارد کپی کنید . سپس با مراجعه به بخش پروازهای سیستمی و استرداد بلیط رفرنس را بچسبانید و دکمهجستجو را فشار دهید . بعد از آن میزان جریمه و مبلغ قابل بازگشت به پنل کاربری نمای...